Vyhlášky

Kontaktní informace:

Obecní úřad Nové Sady

Nové Sady 72

595 01

E-mail: obec [at] novesady.cz

tel.: +420 566 532 856

Náhodná fotografie:

Seznam Směrnic 2019

 

 


Obecně závazná vyhláška obce Nové Sady

- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.134/2019.

vydána: 27.12.2017 | účinnost: 15.01.2018


Obecně závazná vyhláška obce Nové Sady

- Vyhláška o odpadech.

vydána: 08.11.2016 | účinnost: 01.01.2017


Obecně závazná vyhláška obce Nové Sady

- O místním poplatku ze psů.

vydána: 07.11.2012 | účinnost: 01.01.2013


Obecně závazná vyhláška obce Nové Sady

- O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vydána: 07.11.2012 | účinnost: 01.01.2013


Obecně závazná vyhláška obce Nové Sady

- O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nové Sady.

vydána: 07.11.2012 | účinnost: 01.01.2013


Obecně závazná vyhláška obce Nové Sady

- O poplatku za komunální odpad.

vydána: 05.01.2008 | účinnost: 20.01.2011


Obecně závazná vyhláška obce Nové Sady - č. 1/2008

- O místním poplatku ze psů.

vydána: 14.11.2008 | účinnost: 01.01.2009


Obecně závazná vyhláška obce Nové Sady - č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001

- O místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

vydána: 15.12.2006 | účinnost: 01.01.2007


Obecně závazná vyhláška obce Nové Sady - č. 1/2001

- O stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Nové Sady, včetně systému nakládáni se stavebním odpadem.

vydána: 28.01.2001 | účinnost: 01.01.2002


novesady.cz © Copyright 2011 | Nové Sady | created by Pirochta Jiří