Úřední deska - archiv

KontaktnĂ­ informace:

Obecní úřad Nové Sady

Nové Sady 72

595 01

E-mail: obecnovesady [at] quick.cz

tel.: +420 566 532 856

Náhodná fotografie:

OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Záměr prodeje pozemků za Kovárnou.

ze dne 25.11.2013


MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO-BÍTEŠSKO

Pozvánka na VH a návrh rozpočtu pro rok 2014

ze dne 24.11.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Zadání Změny č.7 - Územního plánu města Velká Bíteš

ze dne 10.11.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby.

ze dne 10.11.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.6 Územního plánu města Velká Bíteš a o veřejném projednání návrhu Změny č. 6 Územního plánu města Velká Bíteš

ze dne 17.10.2013


OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny České republiky.

ze dne 10.10.2013


OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Informace o počtu a sídlu volebního okrsku.

ze dne 25.09.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy.

ze dne 07.08.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Rozhodnutí o umístění stavby kabelového rozvodu, Velká bíteš - Jáchymov.

ze dne 07.08.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí

ze dne 03.07.2013


MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

ze dne 01.07.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí

ze dne 12.06.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Veřejná vyhláška - Uvědomění vlastníků lestních majetků územního zařizovacího obvodu LHO Náměšť č. o předávání lesních hospodářských osnov platných od 1.1.2013 do 31.12.2022.

ze dne 12.06.2013


KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zpráva o výsledku auditu.

ze dne 05.06.2013


MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO

Pozvánka na valnou hromadu.

ze dne 05.06.2013


OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Zavěrečný účet roku 2012.

ze dne 05.06.2013


KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Závěrečný účet obce za rok 2012 - zpráva

ze dne 15.05.2013


OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Závěrečný účet obce za rok 2012

ze dne 15.05.2013


MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Návrh opatření obecné povahy – rušení ochranných pásem vodního zdroje Brno – Svratka - Pisárky

ze dne 04.05.2013


>> archiv

OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Zveřejňujeme záměr na prodej nemovitosti v k.ú. Nové Sady - Pozemek č. 599/12, 306/24, 306/25

ze dne 28.07.2012


OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Zveřejňujeme záměr na prodej nemovitosti v k.ú. Nové Sady - Pozemek č. 306/22

ze dne 25.02.2012


Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Veřejná vyhláška - Dan z nemovistostí 2013

ze dne 24.04.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

VĚC: Nové Sady – lokalita „Za kovárnou“, výstavba inženýrských sítí – stavební povolení.

ze dne 05.04.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Územní rozhodnutí o umístění stavby.

ze dne 27.03.2013


OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Cena vody

ze dne 22.03.2013


Upozornění občanům obce Nové Sady

ze dne 31.10.2012


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ze dne 14.02.2013


OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Rozpočet obce Nové Sady na rok 2013

ze dne 3.02.2013


OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Veřejná zakázka: napojení rozvojové lokality určené k výstavbě RD na inženýrské sítě.

ze dne 29.01.2013


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

Odbor výstavby a životního prostředí

ze dne 29.01.2013


OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SADY

Návrh rozpočtu na rok 2013.

ze dne 28.12.2012


Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací

Nepovolené reklamní zařízení.

ze dne 21.12.2012


Finanční úřad

Informace finančního úřadu k organizačním změnám v daňové správě od 1.1.2013

ze dne 12.12.2012


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

územní rozhodnutí o umístění stavby.

ze dne 29.11.2012


Obecní úřad Nové Sady

Informace o počtu a sídlu volebního okrsku.

ze dne 27.11.2012


Obecní úřad Nové Sady

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze psů.

ze dne 7.11.2012


Obecní úřad Nové Sady

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ze dne 7.11.2012


Obecní úřad Nové Sady

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ze dne 7.11.2012


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ

ze dne 7.11.2012


MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ

OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

ze dne 2.11.2012


Upozornění občanům obce Nové Sady

ze dne 31.10.2012


Obecní úřed Nové Sady

OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ pro volby zastupitelstva kraje.

ze dne 14.10.2012


Městský úřad Velké Meziříčí

Nařízení Státní veterinární správy

ze dne 29.08.2012


Městský úřad Velké Meziříčí

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ

ze dne 29.08.2012


Městský úřad Velké Meziříčí

Odbor výstavby a regionálního rozvoje.

ze dne 26.08.2012


Obecní úřad Nové Sady

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Nové Sady pro volby do Zastupitelstva kraje Vysočina konané ve dnech 12 a 13. října 2012.

ze dne 26.08.2012


Městský úřad Velká Bíteš

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu Změny č.6 Územního plánu města Velká Bíteš

ze dne 19.08.2012


Městský úřad Velká Bíteš

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

ze dne 15.08.2012


Městský úřad Velká Bíteš

ĂšzemnĂ­ rozhodnutĂ­

ze dne 15.08.2012


Momentálně se zde nenachází žádné soubory.

Městský úřad Velká Bíteš

Rozhodnutí - D1 MODERNIZACE – ÚSEK 21, EXIT 153 LHOTKA – EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ

ze dne 29.06.2012


Městský úřad Velká Bíteš

Oznámení o konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby

ze dne 20.06.2012


Městský úřad Velká Bíteš

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení

ze dne 15.06.2012


Obecní úřad Nové Sady

Záměr na prodej nemovitostí v k.ú. Nové Sady

ze dne 28.05.2012


Obecní úřad Nové Sady

Závěrečný účet oce Nové Sady za rok 2012

ze dne 25.05.2012


Městský úřad Velká Bíteš

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jendání

ze dne 20.05.2012


Obecní úřad Nové Sady

Zveřejňujeme záměr na prodej nemovitostí v k.ú. Nové Sady

ze dne 09.05.2012


Městský úřad Velké Meziříčí

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko. Závěrečný účet roku 2011

ze dne 09.05.2012


Krajský úřad Kraje Vysočina

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko.

ze dne 09.05.2012


Městský úřad Velké Meziříčí

Trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely - závazné stanovisko.

ze dne 09.05.2012


Městský úřad Velká Bíteš

Oznámení o projednávání návrhu Zadání Změny č.6 Územního plánu města Velká Bíteš

ze dne 19.04.2012


Městský úřad Velká Bíteš

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

ze dne 22.02.2012


Městský úřad Velká Bíteš

KolaudaÄŤnĂ­ souhlas

ze dne 29.11.2011


Městský úřad Velká Bíteš

Stavební povolení na stavbu: stavební úpravy zemědělské stavby – stodoly se změnou užívání na dílnu strojírenské výroby a sklad hospodářských potřeb na pozemku parc.č.: st.35 v obci Nové Sady

ze dne 21.09.2011


Městský úřad Velká Bíteš

Územní rozhodnutí o umístění stavby.

ze dne 08.09.2011


Městský úřad Velká Bíteš

Oznámení o zahájení stavebního řízení.

ze dne 05.09.2011


Stavební úřad Velká Bíteš

Stavební povolení - zemědělská účelová stavba - sklad zemědělského nářadí a produktů u rod. domu č.p. 62

ze dne 10.08.2011


Městský úřad Velká Bíteš

Územní rozhodnutí o umístění stavby.

ze dne 18.07.2011


Městský úřad Velké Meziříčí

Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2011, o vyhlášení záměru zadat zpracování lestních hospodářských osnov.

ze dne 29.06.2011


Ministerstvo vnitra

Seznam orgánů veřerjné moci.

ze dne 19.06.2011


Městský úřad Velká Bíteš

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou.

ze dne 15.06.2011


Městský úřad Velká Bíteš

Usnesení o přerušení stavebního řízení.

ze dne 26.05.2011


Obecní úřad Nové Sady

Výzva pro vlastníky křížů, kapliček a zvoničky.

ze dne 20.05.2011


Městský úřad Velká Bíteš

Oznámení o podání návrhu na uzavření veřejno právní smlouvy.

ze dne 18.05.2011


novesady.cz © Copyright 2011 | Nové Sady | created by Pirochta Jiří